Wyrokiem z dnia 23.11.2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w sprawie do sygn. akt VI C 202/22/S zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszej Klientki blisko 11 tys. zł, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postępowania w sprawie.   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!…

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, wydany w związku z dochodzeniem ochrony dóbr osobistych przez naszego Klienta. Na mocy przedmiotowych orzeczeń na rzecz naszego Klienta zasądzono kwotę 10.000,00 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a także obciążono stronę pozwaną – Polska Press Sp. z o.o. – obowiązkiem…

Niezależnie od przedmiotu sporu czy wysokości naszego wynagrodzenia, do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Dowodem na to niech będzie prawomocny już wyrok oddalający względem naszej Klientki roszczenie Gminy Miejskiej Kraków o zapłatę… 120 zł. Tak – Gmina Miejska Kraków pozwała naszą Klientkę o sto dwadzieścia złotych i dzięki naszej interwencji sprawę przegrała. Na naszą…

Z satysfakcją informujemy, że 25 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, w sprawie do sygn. akt I C 422/16 wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok w przedmiocie ochrony dóbr osobistych. Jeden z największych wydawców prasy w Polsce został zobowiązany do zamieszczenia obszernych przeprosin na łamach dwóch swoich dzienników oraz na stronach internetowych, a także do…

Prawie 1 MILION złotych WIĘCEJ – dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawę – otrzymał nasz Klient tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w rejonie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach! To ogromny sukces naszej kancelarii na polu spraw dotyczących odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!…

Sytuacji, w których może dojść do utraty prawa jazdy, jest co najmniej kilka. W niniejszym wpisie chciałbym odnieść się do jednej z nich, a mianowicie do sytuacji, w której w wyniku kontroli drogowej dochodzi do odebrania kierującemu prawa jazdy w związku z podejrzeniem o prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka…

Wielu przedsiębiorców – co zaskakujące także i prawnicy – otrzymuje od tzw. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm  listy, które do złudzenia przypominają korespondencję urzędową. Listy stanowią w istocie rzeczy propozycję zawarcia umowy, jednakże stylizowane są na urzędowe wezwania do zapłaty zaległych należności. Choć w treści pism wyraźnie wskazuje się, że opłata za ogłoszenie wpisu…

W ostatnim czasie pojawiało się sporo spekulacji na temat przyszłości delikatesów Alma. W dniu 14 października 2016 r. Zarząd Alma Market S.A. złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. W prasie pojawiły się ponadto informacje o tym, że bank PKO BP S.A. wypowiedział spółce kredyt na ponad 60…

13 sierpnia 2016 roku Krzysztof Sarna i Wojciech Pająk ukończyli Gorce Ultra Maraton – ciężki bieg górski na dystansie 80 km.   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   Uczestnictwu w biegu towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz chorej na mukowiscydozę Marceliny, w której to akcji zespół naszej kancelarii z przyjemnością wziął udział. Panu Krzysztofowi…

W dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2016 roku, mija termin na zgłoszenie roszczeń związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/53/12/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sposób istotny ograniczyła prawa właścicieli nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania lotniska w Pyrzowicach.   Potrzebujesz pomocy…

Strona 0 z 21 2

Naszych Klientów reprezentujemy również w sprawach przeciwko innym bankom, takim jak:

1. Bank Handlowy w Warszawie (CitiBank) – w sprawie przeciwko Bankowi Handlowemu uzyskaliśmy najpewniej pierwszy prawomocny wyrok w Polsce.

2. Credit Agricole (jako następcy prawnego Lukas Banku) – uzyskaliśmy już 4 korzystne wyroki.

3. DNB Bank Polska (wcześniej DNB Nord Polska S.A.).

4. Alior Bank S.A. – uzyskaliśmy 1 korzystny wyrok.

5. PEKAO Bank Hipoteczny S.A. – uzyskaliśmy jeden korzystny prawomocny wyrok.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer