Krakowska kancelaria adwokacka - Artykuł

Sytuacji, w których może dojść do utraty prawa jazdy, jest co najmniej kilka. W niniejszym wpisie chciałbym odnieść się do jednej z nich, a mianowicie do sytuacji, w której w wyniku kontroli drogowej dochodzi do odebrania kierującemu prawa jazdy w związku z podejrzeniem o prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (wykroczenie), bądź też w związku z podejrzeniem o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (przestępstwo).

Przepisy, o których naruszenie kierowca może być podejrzewany we wskazanych przypadkach to:

– art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń: kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych,

lub też

– art. 178a § 1 kodeksu karnego: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami, funkcjonariusz Policji ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy kierującego, wobec którego zachodzi podejrzenie popełnienia jednego ze wskazanych powyżej czynów. Co oczywiste,  podejrzenie takie jest subiektywnym przekonaniem funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę. Czynnikiem obiektywizującym będą w tym wypadku badania – trzeźwości kierującego lub też zawartości w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (najczęściej chodzi o narkotyki, choć w grę wchodzić mogą również inne środki psychoaktywne jak np. dopalacze). Pierwsze z badań przeprowadzone może zostać przy użyciu alkomatu lub też – na żądanie osoby mającej poddać się badaniu – w drodze analizy próbek krwi; drugie z kolei polega na pobraniu od kierującego próbek śliny, które następnie analizowane są w trakcie kontroli przy użyciu odpowiedniego testera.

Dla możliwości odzyskania prawa jazdy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, którego przedmiotem będzie popełnienie jednego ze wskazanych powyżej czynów, kluczowe jest by kierujący zażądał przeprowadzenia badania krwi – bądź to na zawartość alkoholu bądź też na zawartość środków działających podobnie do alkoholu (środki odurzające).

Możliwość odzyskania prawa jazdy w sytuacji przeprowadzenia badania krwi wynika z okoliczności towarzyszących takim badaniom. Otóż najczęściej na wyniki badań krwi czeka się miesiącami (jest to reguła w przypadku badań na zawartość we krwi środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków i innych środków odurzających). Istniejące przepisy natomiast pozwalają domagać się zwrotu dokumentu prawa jazdy w sytuacji, w której w terminie 30 dni od dnia jego zatrzymania do właściwego Sądu nie przekazano dokumentu prawa jazdy wraz z wynikami badania krwi kierującego.

Na marginesie wskazać należy, że nagminną praktyką jest niewłaściwie stosowanie omawianych przepisów przez Policję. W konkretnej sprawie może to stanowić dodatkową okoliczność, która umożliwi odzyskanie prawa jazdy i jego zachowanie przynajmniej do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

Marcin Żurowski

adwokat

Zobacz także:

Naruszenie dóbr osobistych – wyrok korzystny dla naszego Klienta

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

Dodaj komentarz:

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany na stronie.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer