Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach:

  • o rozwód oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o eksmisję współmałżonka);
  • o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów);
  • o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka);
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  • dotyczących władzy rodzicielskiej;
  • o ubezwłasnowolnienie.