Kraków kancelaria adwokacka - Artykuł

W dniu 5 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny (sygn. akt: I C 662/18) w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalił żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oddalił żądanie ewentualne o zapłatę 1.426.353,85 zł i zasądził przeciwko naszemu klientowi jedynie kwotę, którą bank faktycznie wypłacił przy uruchomieniu kredytu, tj. 870.000,00 zł. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu Nordea Habitat zawarta w 2007 r. jest bezwzględnie nieważna. Jednocześnie Sąd wskazał, że kredytobiorca może potrącić przysługujące mu roszczenia (tj. wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z w/w kwotą. Mając na uwadze, że klient dotychczas uiścił na rzecz banku równowartość ponad 420 tys. zł, to jeżeli wyrok się uprawomocni, jego zadłużenie zmaleje ponad trzykrotnie. Wyrok jest nieprawomocny. Uzasadnienie jest już dostępne w zakładce KREDYTY CHF -> NASZE WYROKI

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer