Kaczmarski Żurowski Adwokaci - Artykuł
Kolejna prawomocna nieważność, tym razem dotycząca umowy zawartej z Bankiem Handlowym (Citi Bank Handlowy).

14.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 386/18, SSA Beata Byszewska) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (I C 158/17, SSO Jacek Bajak), na mocy którego powództwo zostało oddalone w całości, w ten sposób, że powództwo w przeważającej części uwzględnił, oddalając jedynie część roszczenia w zakresie odsetek.

Na mocy omawianego orzeczenia Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 93 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności liczonymi od listopada 2019 r., a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa kredytu jest nieważna. Datę wymagalności roszczenia – a tym samym i datę początkową naliczenia odsetek – Sąd powiązał z pismem złożonym w trakcie postępowania przed Sądem II instancji, w którym wyraźnie wskazano, że powodowie akceptują skutki nieważności (co ciekawe, przed dzisiejszą rozprawą Sąd również odebrał od powodów oświadczenia w zakresie świadomości i akceptacji skutków nieważności umowy).

Wyrok jest prawomocny.

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer