Prawnik przy laptopie

Kolejny sukces w starciu z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Sąd Rejonowy w Mikołowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 305,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 683,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” opartą o ogólne warunki ubezpieczenia OW-R-ZWK-091215 zawartą w roku 2010 ze Skandia Życie S.A.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało 50% wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w istocie rzeczy nałożyła na Ubezpieczonego swoistą opłatę likwidacyjną, stanowiącą sankcję za przedwczesne zakończenie wieloletniej z założenia umowy.

Sąd Rejonowy w Mikołowie, I Wydział Cywilny, w dniu 23 stycznia 2020 roku wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot (sygn. akt I C 943/19). Podstawą orzeczenia było uznanie, że szczegółowo opisane w pozwie klauzule, które dotyczą ustalania wartości świadczenie wykupu, są niedozwolone.

Na chwilę obecną wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Polisolokata Vienna (Skandia) Total Invest NIEWAŻNA!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer