Kraków - kancelaria adwokacka Kaczmarski Żurowski - Artykuł

Kolejny sukces w starciu z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Sąd Rejonowy w Mikołowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 305,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 683,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” opartą o ogólne warunki ubezpieczenia OW-R-ZWK-091215 zawartą w roku 2010 ze Skandia Życie S.A.

Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało 50% wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w istocie rzeczy nałożyła na Ubezpieczonego swoistą opłatę likwidacyjną, stanowiącą sankcję za przedwczesne zakończenie wieloletniej z założenia umowy.

Sąd Rejonowy w Mikołowie, I Wydział Cywilny, w dniu 23 stycznia 2020 roku wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot (sygn. akt I C 943/19). Podstawą orzeczenia było uznanie, że szczegółowo opisane w pozwie klauzule, które dotyczą ustalania wartości świadczenie wykupu, są niedozwolone.

Na chwilę obecną wyrok jest nieprawomocny.

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer