Młotek sędziowski

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez prawników naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 6 428,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum” opartą o ogólne warunki ubezpieczenia OW-R-SPKM-051031, która zawarta została w roku 2006 ze Skandia Życie S.A.

Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało jedynie części wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w praktyce nałożyła na Ubezpieczonego opłatę likwidacyjną, stanowiącą karę za przedterminowe zakończenie wieloletniej umowy.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 3 grudnia 2019 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot (sygn. akt I Nc 2519/19/S).

Strona pozwana nie odwołała się od wydanego nakazu zapłaty, co wskazuje, że nie każdy spór sądowy w sprawie polisoloka musi być długi i wyczerpujący dla Ubezpieczonego.

Orzeczenie zapadłe w sprawie jest prawomocne i zostało wykonane przez stronę pozwaną.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer