Młotek sędziowski

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez prawników naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 6 428,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum” opartą o ogólne warunki ubezpieczenia OW-R-SPKM-051031, która zawarta została w roku 2006 ze Skandia Życie S.A.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało jedynie części wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w praktyce nałożyła na Ubezpieczonego opłatę likwidacyjną, stanowiącą karę za przedterminowe zakończenie wieloletniej umowy.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 3 grudnia 2019 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot (sygn. akt I Nc 2519/19/S).

Strona pozwana nie odwołała się od wydanego nakazu zapłaty, co wskazuje, że nie każdy spór sądowy w sprawie polisoloka musi być długi i wyczerpujący dla Ubezpieczonego.

Orzeczenie zapadłe w sprawie jest prawomocne i zostało wykonane przez stronę pozwaną.

Zobacz także:

Polisolokaty – kolejna przegrana Vienna Life (dawniej: Skandia)

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer