Kraków adwokaci Kaczmarski Żurowski - Artykuł

Nasza dobra passa w sporach z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. trwa – Sąd Rejonowy w Mikołowie w kolejnej sprawie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 187,47 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 677,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję.

Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” opartą o ogólne warunki ubezpieczenia OW-R-ZWK-091215 zawartą w roku 2010 ze Skandia Życie S.A.

Po rozwiązaniu przez Ubezpieczonego umowy polisolokaty, Vienna Life TU na Życie S.A. wypłaciło świadczenie wykupu, które odpowiadało 50% wartości funduszy zgromadzonych na rachunku w dniu rozwiązania umowy. Tym samym Vienna Life w praktyce nałożyła na Ubezpieczonego opłatę likwidacyjną, stanowiącą karę za przedterminowe zakończenie wieloletniej umowy.

Sąd Rejonowy w Mikołowie, I Wydział Cywilny, w dniu 3 marca 2020 roku wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot (sygn. I C 942/19). Podstawą orzeczenia było uznanie, że klauzule, które dawały ubezpieczycielowi prawo do potrącenia części świadczenia wykupu (wartości polisy), są niedozwolone.

Na chwilę obecną wyrok jest nieprawomocny.

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer