Kraków - kancelaria adwokacka Kaczmarski Żurowski - Artykuł

Z wielką satysfakcją informujemy, że w ostatnim czasie odnieśliśmy dwa bardzo ważne sukcesy w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Pierwszy sukces to wygrana naszego klienta w sprawie powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (sygn. akt: XXIV C 909/15) pozbawił w całości wykonalności dwa tytułu wykonawcze w postaci bankowych tytułów egzekucyjnych, które wystawione zostały przeciwko naszemu klientowi, a opiewały łącznie na kwotę prawie 1 miliona złotych (998.823,53 zł). Sprawa ta jest dla nas o tyle istotna, że stanowi dotychczas największą – w zakresie wartości przedmiotu sporu – wygraną naszej kancelarii w tzw. sprawach frankowiczów. Najprawdopodobniej jest to również największa dotychczas wygrana w skali kraju w sprawach kredytów we frankach, w której podstawy roszczeń oraz wyrokowania opierały się na klauzulach abuzywnych, w szczególności tzw. klauzuli indeksacyjnej (waloryzacyjnej). Co równie istotne, wyrok w omawianej sprawie wydał Sąd w tym samym składzie osobowym, który w tożsamej sprawie (sygn. akt: XXIV C 837/14) w ostatnim czasie oddalił roszczenia frankowicza niebędącego klientem naszej kancelarii.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Drugi sukces, którym możemy się pochwalić, to wygrana naszego klienta w sprawie o zapłatę nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia umowy kredytowej. Wyrokiem z dnia 30 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny (sygn. akt: II C 2115/17) zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Sprawa ta jest o tyle szczególna, że pozew w imieniu naszego klienta składaliśmy pod koniec lipca 2017 r. Wyrok został zatem wydany po 3 miesiącach od dnia wytoczenia powództwa, co jest niespotykane w tego rodzaju sprawach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny pokazał, że jest to możliwe. Naszym zdaniem powinna być to norma we wszystkich sprawach, które dotyczą problemu postanowień niedozwolonych, w szczególności w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich.

Obie opisane powyżej sprawy dotyczyły umów kredytów hipotecznych zawartych w 2008 r. z dawnym Polbankiem, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Na chwilę obecną wyroki zapadłe w omawianych sprawach nie są jeszcze prawomocne.

Zobacz także:

Podsumowanie września – 32 korzystne wyroki frankowe!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

Dodaj komentarz:

*

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany na stronie.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer