Figurka sprawiedliwości na biurku

W tym tygodniu uzyskaliśmy 3 prawomocne wyroki – 2 dotyczące Getin Bank i 1 dotyczący Umowy Kredytu Mieszkaniowego zawartej w Raiffeisen Bank Polska. Na dokładkę podajemy kolejny – dziesiąty już (!) korzystny wyrok w sprawie Fortisu.

1. Wyrokiem z dnia 31.10.2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 1276/20, SSA Grzegorz Krężołek (spr.), SSA Robert Jurga, SSA Beata Kurdziel) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.10.2020 r. (I C 2118/18), którym oddalono w całości powództwo banku z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że podziela w całości stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy jako konsekwencję abuzywności klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 03.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 620/21, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. w sierpniu 2005 r., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 142 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestię przerzucenia na kredytobiorcę całego ryzyka związanego ze zmianą kursu waluty.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 04.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 554/21, SSA Grzegorz Tyliński) na skutek apelacji Getin Noble Bank S.A. w związku z podniesieniem przez bank zarzutu potrącenia, zmienił częściowo zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18) w ten sposób, że oddalił powództwo, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że korekta wyroku wynika wyłącznie ze skutecznego podniesienia przez bank zarzutu potrącenia (Sąd podtrzymał stanowisko w zakresie nieważności umowy kredytowej).
Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 04.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1020/21, SSA Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (XXV C 726/20), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Jednocześnie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania z uwagi na brak uprzedniego wezwania do zapłaty i brak potwierdzenia doręczenia oświadczenia bezpośrednio kredytobiorcom.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podtrzymał stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu denominowanego tzw. Kredytu Mieszkaniowego (MG) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer