Sąd oblicza zysk kredytobiorcy z unieważnienia kredytu

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich mogą wstąpić na drogę sądową w walce o sprawiedliwość. Ile pieniędzy można odzyskać wskutek unieważnienia umowy kredytowej? W artykule przytaczamy przykład, który może zobrazować możliwe korzyści.

Z czym wiąże się unieważnienie umowy kredytowej?

Wskutek unieważnienia umowy kredytu frankowego przez sąd bank zwraca klientowi sumę wszystkich spłaconych rat, saldo zadłużenia zostaje wyzerowane. Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków kredytów frankowych kredytobiorcy zdążyli już nadpłacić kapitał, banki zobowiązane są oczywiście także do zwrotu nadpłaconej nadwyżki.

Ile można odzyskać z kredytu frankowego?

Na kwotę, jaką można odzyskać w wyniku unieważnienia umowy kredytu frankowego, wpływają różne czynniki. Należą do nich:

  • kwota kredytu,
  • okres kredytu,
  • marża,
  • kursy franka szwajcarskiego w momencie podpisania umowy oraz obecny.

Wskutek wzrostu kursu CHF po kilkunastu latach (kredyty frankowe popularne były szczególnie w latach 2005–2010) saldo zadłużenia obecnie może być wciąż większe niż pożyczona kwota. W przypadku unieważnienia umowy przez sąd bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone pieniądze. Jeśli zatem przyjmiemy regularną spłatę rat przez kredytobiorcę, wzrost kursu franka i marżę kredytu, w większości przypadków spłacona suma po upływie kilkunastu lat od zaciągnięcia kredytu jest większa niż pożyczona kwota.

Trzeba jednak brać pod uwagę, że bank najpewniej również wystąpi o zwrot pożyczonej kwoty. Po jej wpłaceniu na konto banku w kieszeni kredytobiorcy zostanie różnica pomiędzy sumą wszystkich spłaconych rat, do których zwrotu zobowiązany jest bank, a kwotą wypłaconego kredytu. Po rozliczeniu powyższych kwot, kredytobiorca nie jest już dłużnikiem banku.

Dodatkowo średni czas postępowań w sprawie kredytów frankowych wynosi 3 lata, co wiąże się z tym, że frankowiczom przysługują również ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności. W zależności od dochodzonej sumy pieniężnej ich wysokość na koniec procesu może wynosić od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Przykład

W 2006 roku bank udzielił kredytu frankowego w wysokości 650 000 PLN na okres 30 lat. Marża kredytu wyniosła 1,2%, a kurs CHF wynosił wówczas 2,10 PLN.

W 2022 roku, po 16 latach spłacania kredytu, kredytobiorca zapłacił w ratach bankowi łącznie 702 000 PLN, ale saldo jego zadłużenia w wyniku wzrostu kursu franka wciąż wynosi 774 000 PLN.

Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu bank zwraca kredytobiorcy wszystkie spłacone raty, których suma wynosi 702 000 PLN. Kredytobiorca z kolei zwraca bankowi kwotę udzielonego kredytu, czyli 650 000 PLN. Różnica, czyli 52 000 PLN stanowi korzyść kredytobiorcy.

Wyzerowane zostaje również saldo zadłużenia, które wynosiło 774 000 PLN. Kredytobiorca nie musi zatem spłacać tej kwoty. Dzięki temu suma korzyści wynosi 800 000 PLN  (odzyskane 26 000 PLN oraz 774 000 PLN. anulowanych zobowiązań) plus odsetki.

Spłacanie części kredytu we frankach

Warto wiedzieć także o tym, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu bank musi zwrócić kredytobiorcom wpłacone pieniądze w tej samej walucie. Jeśli część kredytu była spłacana w CHF, wówczas bank musi zwrócić klientowi dokładnie taką samą kwotę w tej walucie. Jeśli zatem kredytobiorca w ramach spłaty kredytu wpłacił do banku 50 000 CHF po średnim kursie 3,20 PLN, bank musi zwrócić mu dokładnie 50 000 CHF, z tą różnicą, że obecny kurs wynosi ok. 4,40 PLN. Oznacza to, że kredytobiorca odzyska więcej pieniędzy w przeliczeniu na PLN.

Skorzystaj z pomocy kancelarii frankowej i odzyskaj pieniądze

Jak widać na powyższych przykładach, korzyści z unieważnienia umowy kredytu CHF mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego każda osoba, która zaciągnęła kredyt w szwajcarskiej walucie, może skorzystać z oferowanej przez kancelarię frankową bezpłatnej analizy umowy kredytu w celu zidentyfikowania abuzywnych jej zapisów. W przypadku ich zawarcia w umowie, istnieją spore szanse na korzystny dla kredytobiorcy konsumenta wyrok sądu. 

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer