Prawnik i waga

W dniu dzisiejszym, tj. 24.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny (XVI C 1230/17, SSR Wojciech Kozłowski) zasądził na rzecz naszego klienta od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) kwotę niespełna 73 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe (dot. wypłaty i spłaty) są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorcy. W konsekwencji Sąd doszedł do wniosku, że bank nigdy nie wykonał umowy (a przynajmniej nie udowodnił, że wykonał umowę poprzez wypłatę kredytu), co z kolei prowadzi do wniosku, że nie doszło do wykreowania zobowiązania do spłaty rat kredytowych po stronie kredytobiorcy. Z uwagi na upływ terminu do wypłaty kwoty kredytu stwierdzić należy, że umowa wygasła. W sprawie był również kwestionowany status konsumenta po stronie kredytobiorcy (klient prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem nieruchomości, w rzeczywistości wykonując pracę kierowcy na zlecenie jednej firmy). Sąd uznał, że samo parkowanie samochodu na terenie nieruchomości i zarejestrowanie działalności gospodarczej nie świadczy jeszcze o dokonywaniu czynności w związku z prowadzoną działalnością i uznał ten zarzut za oczywiście bezzasadny (zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z samozatrudnieniem).
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 

Zobacz także:

Przyspieszamy – w nowym roku już 70 wyroków na naszym koncie!

 

Sprawdź naszą ofertę w zak