Prawnik dokumenty

Jakiś czas temu informowaliśmy o prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Getin Noble Bank S.A. (10.06.2021 r., I ACa 185/21), w którym Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, uwzględniając w całości nasze powództwo. Poniżej publikujemy uzasadnienie tego orzeczenia.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Dla przypomnienia – w I instancji Sąd oddalił powództwo przede wszystkim z uwagi na przyjęcie, że kredytobiorca nie posiadał statusu konsumenta w ramach zawarcia umowy kredytu (umowa z 2008 r. a od momentu przeprowadzki, tj. 2011 r., w CEIDG adres kredytowanej nieruchomości był wskazany jako adres prowadzenia działalności gospodarczej).
Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że zarówno w umowie, jak i we wniosku kredytowym kredytobiorca jest wskazany jako osoba fizyczna. Cel wskazany w umowie to zakup lokalu mieszkalnego. Dodatkowo w oświadczeniu dotyczącym pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się wyraźne odniesienie do kredytu konsumenckiego. Stąd w ocenie Sądu Apelacyjnego nie budziło wątpliwości, że kredytobiorca posiadał status konsumenta w ramach zawarcia umowy kredytu. W dalszych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na niedochowanie przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie istniejącego ryzyka oraz abuzywność klauzul przeliczeniowych, co w ocenie Sądu przesądza o nieważności umowy.

Poniżej link do uzasadnienia wspomnianego wyroku.

20210610_I_ACa_185_21_wyrok_Warszawa SA_Getin_indeksowany_nieważność_status konsumenta

Zobacz także:

Współpraca z Gazetą Wyborczą – Poradnik dla Frankowiczów

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer