Figurka sprawiedliwości

Miło nam poinformować o kolejnych korzystnych wyrokach w sprawach Naszych Klientów.

W dniu 04.09.2020 r. Sądu Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (I C 1027/19, SSO Krzysztof Lisek) oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 444 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego z 2006 r. (tzw. stary portfel mbanku).
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W dniu 11.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (I C 215/16, SSO Adam Mika) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 450 tys. zł w sprawie przeciwko PKO BP S.A.. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. Sprawa dotyczyła umowy kredytu Nordea Habitat z 2008 r. Czekamy na uzasadnienie pisemne, choć z wcześniejszych wyroków Pana Sędziego można zakładać, że podstawą wyroku jest uznanie umowy za nieważną.

W dniu 14.09.2020 r. Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny (I C 116/20, SSO Tomasz Weiert) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 285 tys. zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (Ekstralokum). W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych kredytobiorcy nie posiadali wymagalnego zadłużenia na dzień wypowiedzenia umowy, a tym samym i na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Sąd w tym zakresie był związany stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który wskazał, że właściwym skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych jest tzw. odfrankowienie umowy.

Zobacz także:

Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH – wszystkie przegrywają PRAWOMOCNIE

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer