Figurka sprawiedliwości
Wyrokiem z dnia 16.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 350/21, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r. (sygn. akt XXIV C 2491/20) oraz w całości obciążył bank kosztami postępowania odwoławczego. Co istotne, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Tym samym nasi Klienci dysponują prawomocnym już wyrokiem przeciwko Raiffeisen Bank International AG, na mocy którego na Ich rzecz zasądzono kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Omawiana sprawa była jedną z trudniejszych, bowiem w świetle obowiązującego w banku regulaminu – który jednak w naszej ocenie nie wiązał konsumentów – istniała możliwość wypłaty kwoty w CHF, a dodatkowo sama pożyczka – denominowana- od początku spłacana była w walucie CHF.

Zobacz także:

Nieważność aneksu i odfrankowienie – kolejne korzystne wyroki na naszym koncie

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer