Waga i dokumenty

Na zakończenie kolejnego bardzo dobrego roku jeszcze jedna prawomocna nieważność dwóch umów zawartych z dawnym Polbankiem.

Wyrokiem z dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 441/21, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2415/19, SSR del. Adam Mitkiewicz) zasądzającego kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Co istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania powołując się nie tylko na to, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, ale dodatkowo zgadzając się z naszym stanowiskiem, że warunkiem koniecznym do uwzględnienia takiego zarzutu jest uprzednia wymagalność roszczenia banku o zwrot kapitału. Odsetki zostały naliczone od upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest prawomocny.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer