Waga i dokumenty

Na zakończenie kolejnego bardzo dobrego roku jeszcze jedna prawomocna nieważność dwóch umów zawartych z dawnym Polbankiem.

Wyrokiem z dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 441/21, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2415/19, SSR del. Adam Mitkiewicz) zasądzającego kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Co istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania powołując się nie tylko na to, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, ale dodatkowo zgadzając się z naszym stanowiskiem, że warunkiem koniecznym do uwzględnienia takiego zarzutu jest uprzednia wymagalność roszczenia banku o zwrot kapitału. Odsetki zostały naliczone od upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Tydzień nieważności w Krakowie – 5 kolejnych, korzystnych dla kredytobiorców wyroków

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer