Rozmowa z prawnikiem 3

Ktoś mógłby odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie nic się u nas ciekawego nie dzieje. Nic bardziej mylnego. Wracamy po krótkiej przerwie z najnowszymi informacjami.

  1. Najważniejsze wydarzenie ostatnich dni, to podpisana w dniu wczorajszym (01.03.2021 r.) trójstronna ugoda pomiędzy naszymi Klientami a Raiffeisen Bank International i EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Ugoda na niespotykanych wcześniej warunkach gdyż nasi Klienci zgodnie z warunkami porozumienia łącznie mają zapłacić o niespełna 20 tys. zł mniej, niż wynosiła kwota kredytu (kredyt opiewał na łączną kwotę 294 tys. zł, klienci spłacili dotychczas 88.865,61 zł i 14.630,30 CHF a w świetle ugody mają jeszcze zapłacić 125 tys. zł). Czyli po kursie średnim NBP z dnia podpisania ugody klienci łącznie mają do zapłaty na rzecz banku o 19.841,46 zł mniej, niż otrzymali od banku. Studzimy jednak emocje – takie warunki w naszej ocenie są możliwe do wypracowania tylko w sytuacji, gdy bank zbył swoją wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego (w tym wypadku EOS). Dodatkowo zaznaczyć należy, że w sprawie uzyskaliśmy już wcześniej korzystny nieprawomocny wyrok (w 2017 r.), choć co ciekawe, w wyroku tym sąd odfrankowił umowę a nie uznał jej za nieważną.
  2. W dniu 8 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (S. del Anna Zalewska, XXIV C 2491/20) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym uwzględnił niemalże w całości (oprócz odsetek za kilka dni) powództwo i zasądził od Raiffeisen Bank International na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sprawa nietypowa z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczyła umowy pożyczki denominowanej (zawartej w Raiffeisen Bank Polska), w której przynajmniej w świetle twierdzeń banku istniała możliwość uruchomienia w walucie CHF. Po drugie Klienci od samego początku mieli spłacać (i spłacali) pożyczkę w walucie CHF. Szczegółowe motywy rozstrzygnięcia poznamy po doręczeniu nam uzasadnienia wyroku.
  3. Wyrokiem z dniu 28 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (SSO Andrzej Żelazowski, I C 1164/20) zasądził od mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 126 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Na stronie niedługo zostanie opublikowane uzasadnienie wyroku.
  4. W ostatnim czasie zapadły jeszcze w sprawach naszych Klientów dwa wyroki, w których Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził przesłankowo nieważność umów, oddalając jednak roszczenie o zapłatę z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda (wyrok z dnia 30.12.2020 r., I C 252/20, wyrok z dnia 02.02.2021 r., I C 254/19). Wobec ostatniego wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20), nie mamy jednak wątpliwości, że Sąd Apelacyjny zmieni wspomniane wyroki na wyroki zasądzające (o ile tylko dojdzie do tożsamych wniosków w zakresie nieważności umów).
  5. Na zakończenie wyjaśnienie naszej krótkiej nieobecności. Od pewnego czasu pracujemy nad wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi naszym Klientom zdalny dostęp do akt sprawy. Cała korespondencja, która pojawia się w danej sprawie (zarówno wychodząca, jak i przychodząca) będzie dostępna dla naszych klientów. Oczywiście nadal na bieżąco będziemy informować o wszystkich istotnych czynnościach, ale w ten sposób chcemy, aby nasi Klienci mieli jeszcze większą kontrolę nad tym, co dzieje się w ich sprawie.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 

Zobacz także:

Kolejne 4 prawomocne wyroki w sprawach frankowych!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer