Na dobry początek tygodnia dwie nieważności Millennium i wyrok SA w Katowicach, który dotyka dwóch bardzo istotnych kwestii, tj. kursu właściwego do potrącenia CHF z PLN i kosztów procesu w przypadku składania przez banki powództw ewentualnych. 1. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 476/21, SSA Piotr Łakomiak) zmienił…

Na dobry początek roku dwa kolejne korzystne wyroki – tym razem nieważność dwóch umów zawartych w dawnej Nordei. 1. Wyrokiem z dnia 04.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1183/17, SSO Maria Piasecka) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 306 tys. zł wraz…

Na zakończenie kolejnego bardzo dobrego roku jeszcze jedna prawomocna nieważność dwóch umów zawartych z dawnym Polbankiem. Wyrokiem z dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 441/21, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2415/19, SSR del. Adam…

Na dobry początek tygodnia dwie kolejne nieważności – padła umowa dawnej Nordei i dawnego Kredyt Banku. 1. Wyrokiem z dnia 20.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (I C 409/21, SSR del. Bartłomiej Biegański) uwzględnił niemal w całości nasze żądanie (oprócz odsetek za 5 dni), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank…

To nie koniec dobrych wieści z dzisiejszej wokandy! Uzyskaliśmy dzisiaj jeszcze jeden korzystny wyrok – na naszym koncie kolejna nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium! Wyrokiem z dnia 17.12.2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 200/21, SSR Kaja Marcinkowska-Kulas) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 41 tys….

17.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 468/20, SSO Aneta Wolska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę bez mała 9 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od upływu terminu zapłaty zakreślonego w wezwaniu, a dodatkowo obciążył bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia…

15.12 Kolejna nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą obcą (CHF) – tym razem umowa Ekstralokum dawnego Kredyt Banku została uznana przez Sad Okręgowy w Krakowie za nieważną już po 9. miesiącach od wniesienia pozwu. Co nie mniej istotne – wydając orzeczenie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania z uwagi na brak wymagalności roszczenia…

Kolejna prawomocna nieważność, tym razem dotycząca umowy zawartej z Bankiem Handlowym (Citi Bank Handlowy). 14.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 386/18, SSA Beata Byszewska) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (I C 158/17, SSO Jacek Bajak), na mocy którego powództwo zostało oddalone w całości, w ten…

Nieważność umowy zawartej z PKO BP S.A. w 9 miesięcy. Wyrokiem z dnia 08.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 799/21) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 52 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności liczonymi od dnia 08.12.2021…

Prawomocna nieważność umowy ING Bank Śląski i nieważność umowy mBank. 1. W dniu 29.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz, I ACa 974/21) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił apelację banku od korzystnego dla nas wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19). Sąd Okręgowy zasądził na…

Strona 0 z 81 8

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer