Oprócz wspomnianego już wcześniej korzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (VI ACa 82/19), w tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów 4 korzystne wyroki – w tym jeden prawomocny przeciwko Raiffeisen Bank International. Warto też (niestety) zwrócić uwagę na skandaliczne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, o którym piszemy na samym końcu (uwaga – tylko…

Kolejne dobre wieści z wokandy – 10 nieważnych umów, w tym prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank! 1. Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 504/22, SSR del. Anna Sekuła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys….

Poniżej przedstawiamy zestawienie kolejnych 5 korzystnych wyroków, które zapadły w sprawach naszych Klientów (w tym jeden prawomocny dot. Umowy Nordea-Habitat). 1. Wyrokiem z dnia 04.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2620/21, SSR del. Magdalena Jasińska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 158 tys. zł i ponad 2 tys….

W tym tygodniu uzyskaliśmy 3 kolejne korzystne wyroki (w tym jeden prawomocny dot. Banku Millennium), jak również dotarły do nas 2 wyroki, które zapadły na posiedzeniach niejawnych. 1. Wyrokiem z dnia 10.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5162/22, SSR del. Robert Masznicz) zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad…

Prawomocna wygrana dot. GE Money Banku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, prawomocna wygrana z mBankiem, nieprawomocna wygrana dot. dwóch umów zawartych w 2010 r. z Deutsche Bankiem (w Euro) z oddalonym roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz nieprawomocna wygrana z Santander Bank Polska – to bilans dzisiejszego tylko dnia! Poniżej przedstawiamy natomiast kompleksowe…

Kolejny udany tydzień za nami! Zapraszamy do lektury poniższego zestawienia wyroków, które uzyskaliśmy dla naszych klientów tylko w minionym tygodniu. Wśród 7 wyroków jest kilka wyjątkowo ciekawych pozycji – 3 wyroki prawomocne, kontrowersyjne oddalenie żądania z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, nieprawomocny wyrok uzyskany w rekordowe w 1,5 miesiąca oraz kolejne rozważania na…

W tym tygodniu uzyskaliśmy kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych. 1. Wyrokiem z dnia 13.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2707/20, SSR del. Adam Mitkiewicz) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu…

Sąd nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego wykładnią oświadczenia woli stron albo przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, jeśli konsument się temu sprzeciwia. Gdy bez tego postanowienia umowa nie może obowiązywać – trzeba stwierdzić jej bezwzględną nieważność. Ten komunikat, płynący z orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-80/21, C-81/21 i C-82/21, to długo wyczekiwana – i nie jedyna…

Wracamy po krótkiej przerwie! Pomimo że sierpień to czas urlopów, w minionym miesiącu udało nam się uzyskać łącznie 12 wyroków, w tym dwa prawomocne. Na uwagę zasługują pozycje nr 4 (wyrok w 2 miesiące, co powoli staje się normą w tym składzie), pkt 8 (nakazanie wykreślenia hipoteki), jak również 3 wyroki w sprawach dot. GE…

Wymarzony urlop – 7 dni słońca nad polskim morzem, 7 korzystnych wyroków – w tym 2 wyroki prawomocne (już drugi wyrok dotyczący umowy Fortis Banku!) i 2 wyroki oddalające roszczenia banków o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału! 1. Wyrokiem z dnia 18.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 618/22, SSR del. Anna…

Strona 2 z 3 1 2 3

Bank BPH – kredyty frankowe - nasze wyroki

Zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich w Banku BPH? W umowie znalazły się abuzywne zapisy, które postawiły Cię w bardzo trudnej sytuacji? Zastanawiasz się, czy wytoczenie sprawy Bankowi BPH może przynieść korzystne dla Ciebie rozwiązanie? Dotychczasowe wyroki sądów w sprawach naszych Klientów pokazują jasno, że konsumenci, którzy przez nieuczciwość Banku wpadli w finansowe tarapaty, mogą liczyć na sprawiedliwość. Poznaj wyroki sądów w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Kaczmarski-Żurowski przeciwko Bankowi BPH i przekonaj się, że warto walczyć o swoje prawa.


BPH kredyty frankowe – na co mogą liczyć frankowicze?

Kancelaria Kaczmarski-Żurowski nieustannie prowadzi sprawy frankowiczów. Uzyskaliśmy już ponad 200, z czego ponad 50 prawomocnych wyroków w sprawach kredytów CHF, które okazały się pomyślne dla naszych klientów ze względu na to, że umowy kredytowe zawierały zapisy niezgodne z prawem. Wśród nich są także klienci Banku BPH. Kredyty frankowe udzielane przez ten bank często są przez sądy uznawane za nieważne bądź odfrankowiane. Co to oznacza?

  • W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH, kredyty frankowe zostają uznane za nieważne, a bank jest zobowiązany do oddania kredytobiorcy całości środków wpłaconych na konto banku w ramach spłacania kredytu. Dotyczy to rat kapitału, odsetek, prowizji, dodatkowych opłat oraz niektórych składek ubezpieczeniowych.
  • Odfrankowienie kredytu oznacza, że zostaje on uznany za kredyt udzielony w polskiej walucie, przy czym oprocentowanie pozostaje na takich warunkach, jakie określają warunki umowy. W tej sytuacji bank musi zwrócić nadwyżki wpłat kredytobiorcy, które wynikały z rosnącego kursu franka szwajcarskiego.

BPH – ugody z frankowiczami

Kancelaria Kaczmarski-Żurowski może również prowadzić negocjacje w celu osiągnięcia ugody pomiędzy kredytobiorcą, a Bankiem BPH – ugody z frankowiczami muszą być oczywiście korzystne dla naszych Klientów, w przeciwnym razie zalecamy wejście na drogę sądową, oczywiście tylko w sytuacji, kiedy zachodzą realne przesłanki mówiące o tym, że sprawę można wygrać.


Bank BPH frankowicze – wyroki na korzyść kredytobiorców

W całej Polsce zapadło już mnóstwo wyroków sądów w sprawie kredytów frankowych w Banku BPH, które przyznawały rację Klientom Kancelarii Kaczmarski-Żurowski. Jeśli umowy kredytowe podpisywane z tym bankiem zawierały zapisy abuzywne, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że sprawę można wygrać. Na naszej stronie zamieszczamy wyroki sądów związanych z kredytami CHF w Banku BPH i dokładnie opisujemy argumentację sądów na podstawie wskazanych przez nie argumentów, przemawiających za unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytów.

Możesz zapoznać się z dotychczasowymi wyrokami w sprawach naszych Klientów i porównać je ze swoją umową kredytową. Jeśli zawiera ona zapisy uznane przez sądy za niezgodne z prawem, oznacza to, że masz realne szanse w walce o sprawiedliwość.

BPH kredyty frankowe – jak zacząć proces?

Liczysz na to, że w sprawie przeciwko Bankowi BPH sąd wyda korzystny dla Ciebie wyrok? Prześlij swoją umowę kredytową do Kancelarii KHM i poczekaj na nieodpłatną analizę jej zapisów przez naszych specjalistów. Otrzymasz też weryfikację wysokości roszczeń oraz dwa warianty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy wraz z informacją o kosztach na wypadek ewentualnej przegranej.

Dopiero na tym etapie decydujesz, czy chcesz skorzystać z pomocy doświadczonych prawników i wytoczyć proces Bankowi BPH w sprawie kredytów frankowych. Wygranie procesu wymaga jednak rzetelnego zebrania materiału dowodowego i rzeczowej argumentacji przed sądem, dlatego pomoc prawnika okaże się nieodzowna.


KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer