Na zakończenie kolejnego bardzo dobrego roku jeszcze jedna prawomocna nieważność dwóch umów zawartych z dawnym Polbankiem. Wyrokiem z dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 441/21, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 2415/19, SSR del. Adam…

Prawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku oraz odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 1. Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 650/21, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 2302/20, SSO…

Wyrokiem z dnia 16.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 350/21, SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r. (sygn. akt XXIV C 2491/20) oraz w całości obciążył bank kosztami postępowania odwoławczego. Co istotne, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Tym…

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt II C 1016/18, SSR Piotr Blus) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz Kredytobiorców od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł na posiedzeniu…

Na miłe zakończenie tygodnia dwie kolejne nieważności, jedna w 5 miesięcy od złożenia pozwu, a druga w 15 minut od wejścia na salę sądową! W dniu 21.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Orzechowska) wydał dwa wyroki przeciwko Raiffeisen Bank International AG, w których uwzględnił w całości nasze powództwa, tj.: 1. zasądził na rzecz…

7 KORZYSTNYCH WYROKÓW W 7 DNI, W TYM DZISIEJSZY HAT-TRICK I PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ MILLENNIUM! Ostatni tydzień był dla nas bardzo pracowity ale ciężka praca popłaca! Poniżej przedstawiamy listę wyroków, które zapadły tylko w mijającym tygodniu. 1. Wyrokiem z dnia 11 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, I C 1622/18) oddalił w…

22 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3585/21, SSO Piotr Bednarczyk) ustalił w sentencji wyroku nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku, zasądzając na rzecz powódki od Raiffeisen Bank International AG kwotę prawie 200 tys. zł oraz ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok…

Nasza statystyka spraw dotyczących umów zawartych z FORTIS bankiem to na dzień dzisiejszy 3:0. 02.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5145/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Na dobry początek tygodnia – kolejne dwa korzystne rozstrzygnięcia, które zapadły w sprawach naszych Klientów: 1. W dniu 16.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka, II C 341/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszej Klientki od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, a…

Wyrokiem z dnia 13.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2415/19) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania,…

Strona 2 z 3 1 2 3

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer