Powodzeniem w I instancji zakończył się kolejny prowadzony przez nas proces przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank), a dotyczący tzw. kredytów frankowych. Umowa została uznana za nieważną. Co jednak niemniej istotne, pomimo że środki z kredytu spożytkowane zostały na zakup samochodu na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej, Sąd Orzekający podzielił naszą argumentację uznając, że nie jest to cel związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą, a Klienci działali jako konsumenci.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 18 grudnia 2018 roku, sygn. akt XXV C 2576/18