Tym razem publikujemy korzystne dla naszego Klienta orzeczenie sądu I instancji, które wydane zostało w sprawie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GETIN Bank Spółką Akcyjną. To pierwszy w naszej praktyce wyrok, w którym Sąd Orzekający stwierdził nieważność umowy w samej sentencji.

Wyrok z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 16 listopada 2018 roku, sygn. akt XXV C 712/17