Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku, jaki w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich zapadł w sprawie wytoczonej w imieniu naszego Klienta przeciwko RAIFFEISEN BANK POLSKA.

Dla przypomnienia - Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, zobowiązał bank do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 23.388,93 CHF.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 26 października 2018 roku, sygn. akt XXV C 711/17