Powodzeniem zakończyła się kolejna prowadzona przez nas sprawa dotycząca Klienta-frankowicza, który umowę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego zawarł z Getin Noble Bank SA w Warszawie. 16 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XXV C 712/17 uznał umowę kredytu za nieważną! W związku z powyższym na rzecz naszego Klienta zasądzono zwrot ponad 31.000,00 CHF! Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 16 listopada 2018 roku, sygn. akt XXV C 712/17