Na naszym koncie coraz więcej sukcesów w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich! 26 października 2018 roku Raiffeisen Bank Polska SA został zobowiązany do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 23.388,93 CHF. Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego. Wyrok w sprawie o sygn. XXV C 711/17 wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny. Wyrok ten nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 26 października 2018 roku, sygn. akt XXV C 711/17