Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem kolejnego, korzystnego dla naszego Klienta wyroku dotyczącego kredytu we frankach szwajcarskich - tym razem wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w dniu 30 października 2017 roku (sygn. akt II C 2115/17) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Przy okazji musimy dodać, że jest to jedna z najszybciej przeprowadzonych przez nas spraw dotyczących "frankowiczów" - od momentu złożenia pozwu do chwili wydania wyroku przez Sąd I Instancji minęły zaledwie 3 miesiące!

Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017, sygn. akt II C 2115/17