W dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2016 roku, mija termin na zgłoszenie roszczeń związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/53/12/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sposób istotny ograniczyła prawa właścicieli nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania lotniska w Pyrzowicach.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przewiduje jednak mechanizmy, które pozwalają uzyskać stosowne odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości, jak również środki niezbędne na rewitalizację akustyczną posiadanych budynków.

Właśnie kończymy przygotowywanie ostatnich z kilkudziesięciu pozwów, jakie w imieniu klientów składamy do Sądu Okręgowego w Katowicach przeciwko Górnośląskiemu Towarzystwu Lotniczemu S.A. – podmiotowi zarządzającemu Międzynarodowym Portem Lotniczym „KATOWICE” w Pyrzowicach. Choć ostatnie dni były bardzo ciężkie, to jednak z satysfakcją kończymy jeden z ważniejszych etapów pracy nad „odszkodowaniami lotniskowymi” - jak przyjęło się nazywać te sprawy w naszej kancelarii.