Wysokość oraz formę wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi prawne ustalamy z każdym Klientem indywidualnie. Rozumiemy jak istotny dla każdego jest aspekt finansowy skorzystania z pomocy prawnej, dlatego też zachęcamy do wizyty w siedzibie naszej kancelarii. Po zapoznaniu się ze szczegółami konkretnej sprawy, określimy kwotę wynagrodzenia za jej prowadzenie.

Spotkanie takie jest całkowicie bezpłatne.

Przybliżoną wycenę usługi prawnej możemy również przekazać podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności, z którą wiąże się konieczność uregulowania wynagrodzenia, informujemy o jego ewentualnej wysokości, pozostawiając tym samym każdemu z Klientów możliwość podjęcia decyzji odnośnie skorzystania z naszych usług.

W zależności od rodzaju zleconej usługi i oczekiwań Klientów proponujemy uzgodnienie naszego wynagrodzenia w oparciu o system ryczałtowy, godzinowy lub system tzw. „success fee”.
Dbamy o przejrzystość ustalonych zasad oraz zapewnienie gwarancji pełnego zaangażowania w sprawę, dlatego też preferujemy system wynagrodzenia zryczałtowanego z uwzględnieniem wynagrodzenia za sukces.